Thursday, August 6, 2009

งาน Home Buyers' Expo 2009


Date : 20 - 23 August, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : QSNCC
Owner : Home Buyers' Guide Co., Ltd.


The grand fair showcasing the widest array of premium-quality residences.

Website : http://www.home.co.th/homeexpo2009/index.html

งานสัมมนาในหัวข้อ เกษตรยุคใหม่กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย


Date : 19 August, 2009
11 a.m. - 4.30 p.m.

Location : Ballroom, QSNCC
Owner : KU Alumni


กำหนดการ
11.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 - 14.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายการเกษตรในการผลักดันเศรษฐกิจไทย" โดย
- ฯพณฯ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14.15 - 16.30 น. เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง
"เกษตรยุคใหม่ กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย" โดย
- ดร.อนันต์ ดาโลดม : นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
- คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน : คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ : คุณกิตติ สิงหาปัด

Website : http://www.ku-alumni.org/index.php

งาน Home Builder 2009


Date : 19 - 23 August, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : QSNCC
Owner : Home Builder Association


งานที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำมากที่สุดของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สถาบันการเงินชั้นนำ โดยภายในงานนอกจากจะมีบริษัทมืออาชีพในการรับสร้างบ้านจำนวนมากแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับผู้ร่วมชมงาน อาทิ มุมที่ปรึกษาสถาปนิกวิศวกร และ กฏหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้าน กิจกรรม ณ เวทีกลาง โดยในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ หรือ Corporate Indentity ของสมาคมฯ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้วไป เพื่อนำไปปรับภาพลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ ในอนาคต รวมถึงผู้ร่วมงานยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ เมื่อจองปลูกสร้างบ้านภายในงานคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.8 ล้านบาท

Website : http://www.hba-th.org

งาน DIP Industrial Innovation 2009


Date : 13 - 16 August, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : Plenary Hall 1-3, QSNCC
Owner : Department of Industrial Promotion


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “นวัตกรรมอุตสาหกรรม 2009” DIP Industrial Innovation 2009 เปิดเวทีรวมพลังนักพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม ร่วมขยายแนวคิด นวัตกรรมนำสู่ปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดและเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมภายในงาน
- การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย
- สัมมนาวิชาการ
- การเสวนากับ NEC ดารา
- บริการคลินิกปรึกษาแนะนำ ฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับผู้สนใจ
- การจัดจำหน่ายสินค้า SMEs ในราคาผู้ผลิตที่มีให้เลือกมากมาย อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป ของใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ

Website : http://www.dip.go.th/หนาหลก/tabid/36/Default.aspx

เอ็น.ซี.ซี.-รยส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2552


Date : 12 August, 2009

Owner : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กำหนดการ
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 06.30 - 09.00 น.

กิจกรรม
1. เดิน-วิ่ง VIP-Celeb Charity Fun-Run 1.8 กิโลเมตร (รอบสวนเบญจกิติ)
2. เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 กิโลเมตร (มีการแข่งขัน)
3. วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
ชาย
- อายุไม่เกิน 15 ปี
- อายุ 16 – 49 ปี
- อายุ 50 ปีขึ้นไป
หญิง
- อายุไม่เกิน 15 ปี
- อายุ 16 – 39 ปี
- อายุ 40 ปีขึ้นไป

4. ร่วมบริจาครองเท้ากีฬาในสภาพดี เพื่อนำไปมอบให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

อัตราค่าสมัคร 250 บาท / ท่าน ทุกกิจกรรม (ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึก)

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ้วยเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
1. นักวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรางวัลจากผู้สนับสนุน
2. นักวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ชนะเลิศทุกกลุ่มอายุ (รวม 6 กลุ่ม) จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุน
3. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดอันดับ 1 จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4. นักวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. OVER ALL อันดับ 1-5 ชายและหญิง ได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่า 10,000 / 7,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000 บาท
5. นักวิ่ง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 กม. OVER ALL อันดับ 1-3 ชายและหญิง ได้รับรางวับจากผู้สนับสนุนมูลค่า 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกคน จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ

จัดโดย
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

สนับสนุนโดย
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เครือโรงแรมอิมพีเรียล
- ITAREZZO (THAI) Co., Ltd.
- เชื่อมั่นในคุณภาพ...เบอกาม็อท

Website : http://www.qsncc.com

งาน Home Decoration Fair 2009


Date : 8 - 16 August, 2009
11 a.m. - 9 p.m.

Location : QSNCC
Owner : World Fair Co., Ltd.

The furniture fair for person interested in house decoration, person having a new house construction, architect, interior designer and other interested people.

Website : http://www.homedecorationfair.com/

Sunday, July 12, 2009

งาน Bangkok Post Home Health Family


Date : 30 July - 2 August, 2009

Location : Plaza, QSNCC
Owner : The Post Publishing Public Company Limited


The Bangkok Post would like to invite you and your family to be a part of the first Home, Health and Family event of the year.

Specially created to meet all of your family's lifestyle needs, the fair has scheduled many informative and entertaining activities, featuring celebrity speakers and guests, and chance to win exciting prizes.

งาน Amazing Thailand Grand Sale Fair 2009


Date : 30 July - 2 August, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : QSNCC
Owner : N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.


NEO teams up to spoil shopping lovers at the Amazing Thailand Grand Sale Fair 2009 – the biggest and grandest multi-product sale of the year. Making everything even more vibrant than usual, the show takes the theme of “We Love Bangkok” and presents Bangkok travel from fresh perspectives especially for those who love to explore.

Amazing Thailand Grand Sale Fair 2009 will be demarcated into Grand Sale and Grand Service zones. Both will feature a multitude of first-rate foods, fruits, beverages, clothes, furniture & home decor items, along with special rate tour packages and at very special 10-80% discounts sport & leisure products. Plus the We Love Bangkok zone will present startling dimensions of amazing Bangkok, including vibrant tourist attractions, cool bistros and ultimate shopping spots.

Website : http://www.amazinggrandsale.com

Tuesday, July 7, 2009

งาน 8th Amarin Book Fair


Date : 29 July - 2 August, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : Ballroom, Hall A, QSNCC
Owner : Amarin Printing & Publishing Public Company Limited


กิจกรรมภายในงาน
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมและกองทัพหนังสือคุณภาพกว่า 2,000 รายการ
- อ่านเพิ่ม : พบสุดยอดหนังสือดังน่าอ่านจาก 14 สำนักพิมพ์คุณภาพในเครืออมรินทร์ และสำนักพิมพ์พันธมิตร อาทิ แจ่มใส, นานมี, DMG, อีคิวพลัส ฯลฯ
- คิดเพิ่ม : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "โครงการอมรินทร์ยอดอัจฉริยะ ปี 2"
- ได้เพิ่ม : พบปะพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง อาทิ ว.วชิรเมธี, กิ่งฉัตร ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
- พลาดไม่ได้... การประกาศผลสุดยอดคนดังนักอ่าน reader icon 2009

เชิญร่วมโหวดคนดังนักอ่านที่ท่านชื่นชอบได้ที่ www.amarinpocketbook.com

Shell


Date: 28 July, 2009
13.00 น. – 16. 15 น.

Location : QSNCC
Owner: Contracting & Procurement department, The Shell Company of Thailand Limited


ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะแจ้งให้กับท่านได้ทราบถึง ขั้นตอนการจัดซื้อแบบใหม่ แผนก Contracting and Procurement

ขอเชิญซัพพลายเออร์ทุกท่านได้เข้าร่วมงานเชลล์พบกับ ซัพพลายเออร์ ในการช่วยให้ทุกๆ ท่านได้เข้าใจและในรายละเอียดถึงการเปลี่ยนแปลงใน กระบวนการ การทำงานกับเชลล์ ที่จะมีผลต่อการทำงานของท่าน

การประชุมครั้งนี้ จะรวมถึงการแนะนำกระบวนการใหม่ของ Lubricants Supply Chain ซึ่งจะจัดขึ้นเวลา 16.15 - 18.00 น.

กำหนดการ:
13.00 น. - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 น. - 13.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
13.45 น. - 15.45 น. ฟังการบรรยาย
15.45 น. - 16.15 น. รับประทานของว่าง พร้อมทั้งพบและพูดคุยกับ Contracting & Procurement team
16.15 น. - 18.00 น. Lubricants Supply Chain

Email : Saijit.Srisalab@shell.com

งาน Bangkok Kids Learning Expo 2009


Date : 24 - 26 July, 2009
10 a.m. - 7 p.m.

Location : QSNCC
Owner : Rakluke Family Group Co., Ltd.


พบกับอาณาจักรการเรียนรู้กว้างกว่าที่คิด กับอิสระแห่งการเรียนรู้ พร้อมสัมผัสกับ 4 เส้นทาง ส่งเสริมทักษะของพ่อแม่เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ของลูก ในแบบ Free Play for Learning จากโซนต่าง ๆ มากมาย อาทิ
- Free Play for Reading อิสระการเรียนรู้ผ่านตัวอักษรการเรียนรู้โลกกว้างผ่านการอ่าน
- Free Play for Movement อิสระการเรียนรู้กับทุกการเคลื่อนไหวเสริมทักษะในการใช้ชีวิตให้กล้าคิด กล้าเผชิญ
- Free Play for Freedom อิสระการเรียนรู้สู่โลกกว้างอย่างอิสระและเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
- Parental Skill สร้างทักษะพ่อแม่เพื่อพัฒนาการและศักยภาพในแบบครบเครื่อง เตรียมความพร้อมให้กับพ่อแม่ในการดูแลลูกและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกพร้อมเผชิญโลกกว้างได้ปลอดภัย

Website : http://www.momypedia.com

งาน Pet Expo Thailand 2009


Date : 23 - 26 July, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : Zone C 2, Plaza, QSNCC
Owner : N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.


Theme
Creativity with love : สร้างรัก ด้วยรัก

กิจกรรม
- Creativity Street : "ถนนสายศิลปิน" - จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ อันเกิดจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรักสัตว์เลี้ยง อาทิ เสื้อผ้าสุนัข, สายจูง, กรง, และแอคเซสเซอรี่ต่าง ๆ
- Fashion : เสื้อผ้าสุนัข จากห้องเสื้อชั้นนำ
- สายพันธุ์ไหนตรงใจคุณ แนะนำสุนัขสายพันธุ์ยอดนิยม การเลือกซื้อและวิธีการเลี้ยง
- Travel with Pets : พบโซนท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อคนรักสัตว์
- กิจกรรมแมวสุขภาพดี เพื่อคนรักแมวโดยเฉพาะ
- PET Partnership Program (Trade): สื่อกลางการเจรจาธุรกิจของผู้ซื้อกับผู้ขาย จัดแสดงสินค้าจากผู้แสดงงานจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสนับสนุนธุรกิจสัตว์เลี้ยงไทย
- และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Website : www.petexpothailand.net

Friday, June 26, 2009

งาน Matichon Health Care


Date : 16 - 19 July, 2009
10.00 a.m. - 8.00 p.m.

Location : Zone C 1-2, Plaza, Atrium, QSNCC
Owner : Matichon Public Co., Ltd.


Following the overwhelming response to the launch of Hospital & Healthcare Magazine, Matichon Public Co., Ltd., is hosting Matichon Healthcare to raise awareness of healthcare issues among Thais and promote better understanding of critical ailments.

As a major forum for seminar discussions on the germs that trigger illnesses, the program includes enlightening talks by specialists on how to attain good health, along with aerobic sessions and ballroom dancing for fitness. Also on offer will be a wide array of top-quality health products at special prices and free health check-ups, including screening for cancers, Hepatitis B and osteoporosis.

Visitors will also be treated to a fascinating botanical garden exhibition and a showcase of 10 miracle fruits that combat cancers, plus much more.

งาน มติชน เฮลท์แคร์ ...ดูแลสุขภาพ ภายในงานพบกับ การเสวนาหลักเกี่ยวกับโรคสำคัญๆ และเรื่องราวน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากแพทย์ นักวิชาการ และดาราดัง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและการแสดงบนเวทีเล็ก อาทิ การแสดงของเด็ก กายบริหารและลีลาศเพื่อสุขภาพ การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ

พื้นที่การจัดงาน แบ่งออกเป็น
- Zone C : พบกับสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะมาร่วมออกบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งบูธของผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผิวพรรณ อุปกรณ์ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง อาทิเช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์วัดน้ำตาลในเลือด และอื่นๆ อีกมาก

- Plaza: พบกับ Health Zone ที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 15 รายการ อาทิ ตรวจแนวโน้มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง จากโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตรวจแมะร่างกายพร้อมคำปรึกษาและเขียนใบสั่งยาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากโรงพยาบาลหัวเฉียว ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ E.K.G. จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตรวจภาวะกระดูกพรุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา ฯลฯ รวมถึงนิทรรศการที่มุ่งให้ความรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “สวนสมุนไพรอภัยภูเบศร” จัดแสดงสมุนไพรหายากในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ ที่ระดมพืชสมุนไพรหายากมาจัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เป็นยารักษาโรคแก่ประชาชนจำนวนมากกว่า 250 ชนิด มีกิจกรรมการสาธิตการทำลูกประคบ ซึ่งสามารถนำไปทำได้เองง่ายๆ ชิมสมุนไพรเพื่อสุขภาพฟรี นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับไม้ประดับดูดสารพิษ คัดเฉพาะที่ปลูกได้ง่ายมาแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การแสดง 10 มหัศจรรย์ผลไม้ไทยต้านภัยมะเร็ง จัดแสดงผลไม้ไทยที่หารับประทานได้ง่ายและมีสารต้านมะเร็งสูง แนะนำ 7 ผัก-ผลไม้ไทยต้านภัยโรคกระดูก ผัก-ผลไม้ 5 สี เพื่อสุขภาพ และมหัศจรรย์ข้าวไทยต้านภัยโรค ด้านวิทยาการกับชีวิตและสุขภาพ ก็มีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ชีววิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับยา และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก

Website : http://www.matichon.co.th

Postharvest Rice Exhibition and Conference


Date : 15 - 17 July, 2009
9.30 a.m. - 6 p.m.

Location : QSNCC
Owner : International Rice Research Institute & AsiaCongress Events Co. Ltd.


Postharvest 2009 Exhibition and Conference is an event jointly organized by the International Rice Research Institute (IRRI) and AsiaCongress Events Company Ltd. and supported by the Thai Rice Exporters Association and the Thai Rice Millers Association.

Postharvest 2009 offers an unprecedented opportunity to share and exchange knowledge on postharvest concerns, research, inventions, and practical experiences. Participants will have the chance to connect and collaborate on new technologies, research, and investment opportunities that underpin the greater goal of improving rice production, increasing the income of producers and processors, and achieving food security.

Asia’s first ever international postharvest exhibition and conference, Postharvest 2009 offers significant opportunity to network with key industry contacts, enhance brand and product visibility, promote new and existing products, generate leads and drive sales, and solidify relationships with current customers.

The event aims to gather under one roof all stakeholders of the rice postharvest industry. Participants will have the chance to connect and collaborate on new technologies, research, and investment opportunities that underpin the greater goal of improving rice production, increasing the income of producers and processors, and achieving food security.

This international postharvest conference will bring together the world’s leading postharvest researchers, technology experts, equipment suppliers, and service providers. The event offers an unprecedented opportunity to share and exchange knowledge on postharvest concerns, research, inventions, and practical experiences.

The international postharvest exhibition will showcase the latest postharvest technological innovations, inventions, and research, and will provide a unique forum for marketing and networking.

Website : http://www.post-harvest.org

The Second Annual Public Organization Day


Date : 13 July, 2009
9 a.m. - 5 p.m.

Location : QSNCC
Owner : OPDC and 25 public organizations.


The Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), in conjunction with 25 public organizations, will jointly organize "The Second Annual Public Organization Day under the theme "10 Years of Public Organizations Towards the Development of Thai Economy and Society". Aimed at informing the general public of the indispensable roles and responsibilities of public organizations as the state entity committed to solving the Kingdom's economic crisis and contributing to social development, the event will take place on June 22, 2009, from 9 a.m. to 5 p.m. at QSNCC

The event will see an exhibition showcase from 25 public organizations that have pushed forward Thailand's economy and social development, along with engaging seminar sessions on topics such as “Public Organizations Help Building Stronger Individuals and Communities and Stabling the Economy”, “How Will the Act of Supporting Digital Content Business Drive the Economy?” and “What Are the Important Roles of the Public Organizations in Solving the Economic Crisis?", etc. The Second Annual Public Organization Day is open to general public and free of charge.

Thursday, June 25, 2009

งาน 7th Book Festival for Young People 2009


Date: 8 - 12 July, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : Zone C 1-2, Plaza, QSNCC
Owner: The Publisher and Booksellers Association of Thailand (PUBAT)


วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อายุ 0-18 ปี
2. รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดจนอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
4. ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ

กิจกรรมภายในงาน
1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก 0-8 ปี
2. การออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาเยาวชน 9-18 ปี
3. โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ
5. การอบรมสัมมนาทางวิชาการ

Website : http://www.pubat.or.th

งาน 10th ITS Asia Pacific 2009


Date : 8 - 10 July, 2009
9 a.m. - 5 p.m.

Location : QSNCC
Owner : National Electronics and Computer Technology Center


ITS Asia Pacific Forum & Exhibition is the major ITS (Intelligent Transportation System) event in the Asia Pacific Region. In the developed and growing communities of the Asia Pacific region, ITS is the motivating factor that interest both private and public sectors. This unique event is both a convention to discuss academic advancements in ITS and a gathering for people seeking the latest technologies for their practices.

Apart from event activities, participants will have the opportunity to enjoy technical tours, explore the vibrant city of Bangkok and at the same time learn how ITS could be a "Smart Move" for developing countries to grow in a smart way.

Major technology theme will also be the demonstration of several ITS research projects that are related to Bangkok vehicle usage, Traffic information exchange, Area Traffic Control System, Image processing and Radio Traffic transmission technology, which will be set up based on real time Bangkok traffic.

Additionally, a state of the art ITS technology exhibition from business sectors not only in Asia Pacific but around the globe such as car manufacturers and navigation software companies will be there to complement the event.

Stay focus on the impact of ITS technology on diversify society, the event will also engage several workshops to explore the idea of the future ITS in Asia Pacific region, and technical visit to prominent government traffic operation offices in Bangkok.

Website : http://its-ap2009.in.th

Monday, June 22, 2009

งาน Commart X Gen Thailand 2009


Date : 2 - 5 July, 2009
10 a.m. - 8 p.m.

Location : Plenary Hall, Zone C1-2, Plaza, Atrium, QSNCC

Owner : AR Information & Publication Co., Ltd.


Commart X Gen Thailand 2009 - the grand cutting-edge IT products trade fair, is back by popular demand.

Besides a cornucopia of super hip and exclusive IT gadgets from across the world, the event will also provide a golden opportunity for buyers to enjoy hard-to-beat offers from the leading IT brand-names. All this plus a wide range of seminar sessions, practical technology workshops led by specialists from magazines affiliated with A.R., IT auctions and a chance to win a dazzling array of fabulous prizes. Don't miss it!

สัมผัสการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่เหนือกว่า ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยที่จะพาชีวิตคุณก้าวไปอีกระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่ Pocket Cinema V10 โปรเจคเตอร์จิ๋ว ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ, LUMIX DMC-G1 กล้องดิจิตอล SLR เปลี่ยนเลนส์ได้ เล็กที่สุดในโลก, USB Dock with speaker สุดยอด Dock เป็นทั้งแท่นต่อฮาร์ดดิสค์ SATA ลำโพงสเตอริโอ USB hub

พร้อมอัพเดทความรู้ให้ล้ำหน้าก่อนใคร ใน Free Workshop อาทิ
- Hack iPhone ใช้ได้ ซ่อมเป็น
- Hack Google ปฎิบัติการตามล่าหาของฟรี
- Advanced Wireless Network เปิดโลกไร้สายง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวคุณเอง
- Blog Marketing สร้างรายได้ผ่านบล็อก รวยได้แค่ปลายนิ้วคลิก

ล้ำสมัยกับเทคโนโลยีแล้ว พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นแรงๆ ของสินค้าไอทีมากมาย และร่วมประมูลสินค้าไอทีสุดเจ๋ง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท

ช้อปสนุก ลุ้นโชค ลุ้นรถ
เพียงซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 3,000 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรถChevrolet Aveo, ทองคำ และรางวัลอื่นอีกเพียบ !

Website : http://www.commartthailand.com

Tuesday, June 9, 2009

งาน World Comedy Film Festival 2009


Date : 10-16 June, 2009

Open Ceremony :
10 June 2009 at Paragon

Closing Ceremony :
16 June 2009 at Central World

Location : Paragon Cineplex, Siam Paragon , SF World Cinema, Central World and Siam City Hotel

Owner :
1. The Federation of National Film Associations of Thailand
2. Tourism Authority of Thailand


A Day without Laughter is a Day Wasted - Chalie Chaplin So come laugh with us.

1. The screenings of comedy films from all over the world. Tentative program includes twenty films from Asian countries; such as, China, Korea, Japan, Taiwan, Malaysia, Singapore, Indonesia, India, Pakistan, Kazakhstan, Lebanon, Palestine, Kyrgyzstan, Sri Lanka and Syria, twenty films from Europe, America and Africa, ten Thai classic and contemporary films, and some internationally regarded shorts.
The goal is to bring together highly successful comedy films, directors and actors with a special focus on Asian cinema.

2. There are seven comedy film festivals existing internationally. This is the first one to be held in Asia.

3. This is the first time the Comedian Association, the Federation of National Film Associations, and the Tourism Authority of Thailand co-operate together to showcase the local prowess of comedy acts in films and other kinds of media.

www.thailandworldcomedyfilm.com

TAT Marketing Press Conference 2010


Date : 29 June, 2009

Location : QSNCC
Owner : Tourism Authority of Thailand


Website : http://www.tourismthailand.org